Miasto
Szczecin
Adres
Kasprzaka 2C
Telefon
091 818 45 45,502022299
Imię i nazwisko stwowarzyszonego w SLDE
Ewa Nagay