Katalog procedur medycznych

Za nami bardzo ważne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Od września trwały konsultacje społeczne, dotyczące rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Najważniejszą dla nas jako środowiska lekarskiego sprawą jest bezpieczeństwo pacjenta. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej zatwierdzony został katalog procedur medycznych dotyczący medycyny estetycznej. Katalog ten ostatecznie ureguluje prawo do wykonywania zabiegów z zakresu tej dziedziny medycyny, tj. unormuje kwestie poszczególnych zabiegów i uprawnień grup zawodowych – lekarzy i magistrów kosmetologii. W spotkaniu w Ministerstwie uczestniczyli konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii, konsultanci wojewódzcy, przedstawiciele NIL, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Koalicja lekarzy zajmujących się dermatologią i medycyną estetyczną oraz Koalicja Kosmetologów. Z ramienia SLDE w spotkaniu uczestniczyły prezes Stowarzyszenia, dr Ewa Kaniowska oraz dr hab n.med Elżbieta Kowalska-Olędzka, wiceprezes SLDE. Spotkanie było milowym krokiem w pracach nad regulacjami prawnymi dotyczącymi zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.