Nagroda dla SLDE od FillMed Polska

Podczas ostatniej majówki z SLDE prezes dr n. med. Ewa Kaniowska odebrała nagrodę (statuetkę i dyplom) dla Stowarzyszenia od firmy FillMed Polska za „dbałość o merytoryczną jakość i porządek prawny w medycynie estetycznej”. Nagrodę wręczyły panie: Monika Nowak-Bartyzel (general manager) i Monika Czajka (business manager). Serdecznie dziękujemy. Takie miłe gesty docenienia naszych starań są bardzo ważne przy organizowaniu kolejnych,  jeszcze lepszych marcowych Kongresów SLDE oraz motywują do dalszej pracy, aby skutecznie uregulować medycynę estetyczną. Jak Państwo widzicie, ścieżka legislacyjna jest bardzo długa, wymaga wielu aktywności z naszej strony i ze strony innych organizacji, dlatego wsparcie firm i lekarzy jest tak ważne w tym przedsięwzięciu.