Nowy Kodeks Etyki Lekarskiej zacznie obowiązywać od stycznia 2025 roku. Czy lekarz może się już legalnie reklamować?

Szanowni Państwo, na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej dostępny już jest znowelizowany Kodeks Etyki Lekarskiej, którego zapisy zaczną obowiązywać od stycznia 2025 roku. Został uchwalony podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy 18 maja br.

Bardzo duża zmiana zaszła w kwestii możliwości wykorzystywania przez lekarza informacji i „każdej formy przekazu” o oferowanych usługach. Kluczowy wydaje się artykuł 71, który chyba można odczytać, że nie zabrania się lekarzom wykorzystywania reklamy pod warunkiem zachowania zasad etyki:

Art. 71

1. Lekarz tworzy swoją zawodową opinię na podstawie wyników swojej pracy.

2. Lekarz jest uprawniony do posługiwania się informacją o oferowanych usługach z zastrzeżeniem, że taka informacja będzie zgodna z zasadami etyki lekarskiej.

3. Informacja o oferowanych usługach oznacza każdą formę przekazu mającą na celu upowszechnianie wizerunku lekarza lub usług związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

4. Lekarz jest odpowiedzialny za informację o oferowanych usługach opublikowaną przez osoby trzecie w jego imieniu lub na jego rzecz.

5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie autorytetu lekarza do promowania usług niezwiązanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

W nowym kodeksie zostały także ujęte kwestie korzystania przez lekarzy ze sztucznej inteligencji (AI) – art. 12, czy aktywności w mediach i działań z biznesem, gdzie Art. 56 mówi, że „Lekarz ma obowiązek ujawniać słuchaczom wykładów oraz redaktorom publikacji wszelkie związki z producentami leków lub wyrobów medycznych lub subwencje z ich strony oraz inne korzyści mogące być przyczyną konfliktu interesów”.

Zapraszamy do zapoznania się z całym nowym kodeksem pod linkiem: https://nil.org.pl/uploaded_images/1716532642_kel.pdf