Oświadczenie Stowarzyszenia

Za nami XXII Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging, który okazał się wielkim sukcesem. Do Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, docierają niepokojące informacje, jakoby część z podmiotów niebędących lekarzami, a roszczących sobie prawo do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej oraz przedsiębiorców zajmujących się dystrybucją wyrobów medycznych, niebędących oficjalnymi przedstawicieli producentów i importerów, o których mowa w MDR, próbuje w sposób nieuczciwy wykorzystywać sukces Kongresu do własnej promocji. W mediach społecznościowych bowiem zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje, jakoby uczestniczkami Kongresu miały być tego typu podmioty lub aby były one w jakikolwiek inny sposób powiązane z tym wydarzeniem lub jego organizatorem.

Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych oświadcza, że jego działalność oraz organizowane przez nie wydarzenia, w tym XXII Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging nigdy nie były adresowane do przedstawicieli innych zawodów niż zawód lekarza i lekarza dentysty. Stowarzyszenie od wielu lat angażuje się w działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów korzystających ze świadczeń medycyny estetycznej, a tym samym prawne ograniczenie możliwości wykonywania zabiegów z zakresy medycyny estetycznej podmiotom niebędącym lekarzami. Stowarzyszenie podejmuje działania nie tylko zgodne ze swoim statutem, ale również z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki lekarskiej. Z tego też powodu Stowarzyszenie nigdy nie współpracowało, ani nie dopuszczało do udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach przedsiębiorców zajmujących się handlem wyrobami medycznymi, którzy nie są bezpośrednimi i oficjalnymi przedstawicielami producentów i importerów tych wyrobów. Wszyscy wystawcy obecni na XXII Międzynarodowym Kongresie Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging to oficjalni przedstawiciele najbardziej uznawanych producentów wyrobów medycznych, prowadzący działalność zgodną nie tylko z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, ale również spełniający wysokie normy jakościowe i bezpieczeństwa. Tym samym Stowarzyszenie z całą stanowczością dementuje, publikowane w mediach społecznościowych informacje, mogące choćby sugerować, że wśród wystawców i uczestników kongresu pojawili się przedsiębiorcy niebędący oficjalnymi przedstawicielami producentów wyrobów medycznych, tylko prowadzący różnego rodzaju sklepy czy hurtownie kosmetyczne. Jednocześnie działając w imieniu Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych przestrzegam, że wszelkie próby nieuprawnionego wykorzystania działalności Stowarzyszenia do własnej promocji, w tym w szczególności publikowanie informacji mogących choćby sugerować współpracę ze Stowarzyszeniem lub uczestnictwo w organizowanych przez nie wydarzeniach, traktowane będą jako czyny nieuczciwej konkurencji i spotkają się ze stanowczą reakcją ze strony naszej Kancelarii.