Oświadczenie

Szanowni Państwo,
w związku z docierającymi do nas wiadomościami dotyczącymi udziału pojedynczych przedstawicieli środowisk kosmetycznych i kosmetologicznych w XXIV Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging jako organizatorzy tego wydarzenia, bardzo dziękujemy za czujność i przesłane zgłoszenia. Przypominamy, że organizowany przez nas Kongres jest adresowany wyłącznie do przedstawicieli środowiska lekarskiego. Podejmujemy wszelkie możliwe kroki mające na celu przeciwdziałanie tego typu sytuacjom. Niestety w przypadku wydarzenia, w którym uczestniczy około tysiąca osób, nie udało się uniknąć pojedynczych incydentów. Zwracamy uwagę, że zgonie z Regulaminem udział bierny w Kongresie mogli wziąć wyłącznie członkowie stowarzyszenia, lekarze i lekarze dentyści, a także studenci medycyny. Jak Państwo zapewne dostrzegliście, aby wykluczyć obecność osób postronnych na terenie Kongresu, obecni byli pracownicy ochrony, którzy weryfikowali, czy wchodzący posiadają imienne identyfikatory.
Musimy mieć jednak na uwadze, że oprócz uczestników biernych, udział w Kongresie biorą także przedstawiciele wystawców oraz wykładowcy. Organizator otrzymuje wyłącznie listę zaproszonych przez te podmioty gości i zadeklarowaną ich rolę (np. asystentka). W tym zakresie musimy opierać się na zaufaniu do zapraszanych wystawców oraz wykładowców, którzy biorą odpowiedzialność za towarzyszące im osoby. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której tego typu goście, wykorzystują swoją obecność na Kongresie do uczestniczenia w wykładach adresowanych do lekarzy oraz promocji swojej działalności.
Jako Stowarzyszenie aktywnie uczestniczące w pracach mających na celu powstrzymanie wykonywania zabiegów medycznych przez osoby nieuprawnione, nie chcielibyśmy, aby tego typu sytuacje przyćmiły naszą dotychczasową pracę i zaangażowanie, dlatego wyciągniemy konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych.
adwokat Michał Gajda,
pełnomocnik Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych