Polska Rada Medycyny Anti-Aging

logo radaPolska Rada Medycyny Anti-Aging została powołane w  celu zrzeszania  środowisk polskich lekarzy różnych specjalizacji, jak również bez specjalizacji, posiadających praktykę zawodową obejmująca estetykę lekarską i medycynę anti-aging. Dążymy do stałego podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i jakości usług. Organizujemy szkolenia, kongresy, sympozja, i warsztaty z udziałem najlepszych specjalistów krajowych i zagranicznych. Nawiązujemy kontakty międzynarodowe uczestnicząc w światowych kongresach i współpracując z ośrodkami naukowo-badawczymi. Popularyzujemy nowe preparaty, metody i urządzenia stosowane  w tej dziedzinie medycyny.

Kryteria przynależności

  1. Lekarze wszystkich specjalizacji i bez specjalizacji
  2. Minimum trzy lata praktyki zawodowej 
  3. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych m. in. poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Radę
  4. Systematyczne płacenie składek rocznych 500 zł.
  5. Prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej
  6. Osoba rekomendująca

 

Członkowie Polskiej Rady  otrzymają roczną Kartę Członkowską dającą zniżki w opłatach za uczestnictwo w seminariach.
Polska Rada  została powołane w  celu zrzeszania  środowisk polskich lekarzy różnych specjalizacji, jak również bez specjalizacji, posiadających praktykę zawodową obejmująca estetykę lekarską i medycynę anti-aging. Dążymy do stałego podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i jakości usług. Organizujemy szkolenia, kongresy, sympozja, i warsztaty z udziałem najlepszych specjalistów krajowych i zagranicznych. Nawiązujemy kontakty międzynarodowe uczestnicząc w światowych kongresach i współpracując z ośrodkami naukowo-badawczymi. Popularyzujemy nowe preparaty, metody i urządzenia stosowane w tej dziedzinie medycyny.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT

Polska Rada Medycyny Anti-Aging
ul. Włodarzewska  69a , 02-384 Warszawa
tel. 0-22 853-39-70; fax. 0-22 847-69-33
tel. kom. 0-605-332-776, 0-695 803 801, 0-695-805-955
email: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
www.antiaging.edu.pl

Należy wypełnić:
kwestionariusz zgłoszeniowy