Poszerzenie Koalicji

12 grudnia 2022 to kolejna ważna data w kalendarzu Koalicji Lekarzy zajmujących się dermatologią i medycyną estetyczną.
Koalicja została dziś oficjalnie poszerzona o Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 
Z przyjemnością informujemy również, że do Koalicji dołączyli konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii – prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt oraz konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej –  prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna. Poszerzenie gremium Koalicji o konsultantów krajowych to niezwykłe wsparcie w toczącym się procesie regulacji prawnych oraz zatwierdzaniu katalogu procedur medycznych dotyczących medycyny estetycznej.