Prace w senacie

Dnia 7.02.2023 w Senacie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Medycyny Estetycznej dotyczące konieczności wprowadzenia uregulowań prawnych w tej dziedzinie. Nadrzędnym celem wspomnianych regulacji, jak podkreśliła przewodnicząca Zespołu Senator RP Agnieszka Gorgoń- Komor, jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Eksperci zwracali uwagę na kwestię prowadzenia przez lekarzy szkoleń z wykonywania zabiegów polegających na iniekcjach dla kosmetyczek i kosmetologów. Za niepokojące uznali także wypisywanie recept na preparaty medyczne, np.toksynę botulinową. W opinii ekspertów biorących udział w obradach istnieje konieczność rozdzielenia świadczeń, które mogą wykonywać lekarze i tych, które pozostaną w gestii kosmetologów, celem zminimalizowania liczby możliwych powikłań po procedurach medycznych jak również ich właściwego leczenia. SDLE reprezentowały dr n. med. Ewa Kaniowska oraz dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka.
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15318,zespol-ds-medycyny-estetycznej-o-potrzebie-uregulowan-prawnych-dotyczacych-tej-dziedziny.html