Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.06.2023 w sprawie umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów zawiera katalog umiejętności zawodowych, w którym po raz pierwszy pojawia się pojęcie medycyny estetyczno-naprawczej. Rozporządzenie wprowadza także certyfikację w zakresie tych umiejętności.

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2023-1189,21846168.html