Sesja ekspercka z udziałem wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa medycznego

Moderatorzy

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, adiunkt na wydziale prawa UwB, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego
i medycznego. W latach 2011-2016 Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Dziekan ORA w Białymstoku w latach 2016-2021, Prezes Centrum Mediacji przy NRA w latach 2019-2022. Członek zespołu parlamentarnego ds. medycyny estetycznej.

Dr n.med Ewa Kaniowska, dermatolog, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, członek grona ekspertów przy zespole parlamentarnym ds. medycyny estetycznej.

Goście

Dr hab. prof. nazw. Małgorzata Sieradzka – adwokat, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, członek CARS, Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Ekspert Urzędu Zamówień Publicznych, Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dr hab. prof. nadzw. Justyna Zajdel – Całkowska – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Studiów Podyplomowych Prawo medyczne w ochronie zdrowia w CKP Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik obszaru prawnego na studiach Master of Business Administration WUM-SGH, właścicielka Firmy AD REM specjalizującej się w szkoleniach i doradztwie prawnym dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Adw. Marcjanna Dębska-adwokatka i mediatorka, członkini Komisji Bioetycznej CZD od 2017, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Zawodowo związana z medycyną estetyczną oraz sprawami rodzinnymi. Zajmuje się reprezentowaniem lekarzy w sporach z pacjentami. Promuje mediację jako szybką i poufną formę rozwiązywania sporów z pacjentami. Wspiera lekarzy w tworzeniu prawidłowej dokumentacji medycznej, w tym wzorów zgody na zabieg. Reprezentuje lekarzy i kliniki gdy naruszane jest ich dobre imię w przestrzeni publicznej i w internecie. Broni lekarzy w postępowaniach karnych oraz w postępowaniach przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Sądem Dyscyplinarnym. Reprezentuje ich w sprawach cywilnych i o zadośćuczynienie.

Adw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Należy do nielicznego grona adwokatów specjalizujących się w prawie medycznym, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej z tej dziedziny. Oprócz bieżącej obsługi podmiotów leczniczych, podejmuje się prowadzenia spraw o tzw. błędy medyczne, reprezentując medyków w sprawach cywilnych, karnych oraz dyscyplinarnych. Członek Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej, wykładowca Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, prelegent konferencji medycznych oraz autor publikacji w ogólnopolskich mediach branżowych.