Śląska Izba Lekarska w Katowicach złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa

Tydzień temu (przy okazji publikacji reportażu w tygodniku „Polityka”, dotyczącego szkoleń z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione) zachęcaliśmy środowisko lekarskie do wyrażania większego sprzeciwu wobec nieprawidłowości jakie obserwujemy. Chcemy pokazać Państwu ostatnią aktywność Śląska Izba Lekarska w Katowicach, która zauważyła i zareagowała na łamanie prawa.
Głęboko wierzymy, że działania legislacyjne podejmowane przez SLDE i Koalicję Lekarzy powoli prowadzą do uregulowania zasad działania lekarzy i innych podmiotów w zakresie m. in. medycyny estetycznej.