Zakończyła się największa konferencja w Europie IMCAS 2024, której SLDE od trzech lat jest partnerem naukowym

W Paryżu zakończył się tegoroczny kongres IMCAS, którego SLDE od trzech lat jest partnerem. Stowarzyszenie w tym roku reprezentowali: prezes dr n. med. Ewa Kaniowska oraz dr Michał Kaniowski (wiceprezes Fundacji Medycyny Anti-Aging). Dr Kaniowski wygłosił dwa wykłady: o technologiach laserowych w leczeniu melasmy i o praktycznym wykorzystaniu egzmsomów w dermatologii, był także współprowadzącym jednej z sesji.