Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W dniu 7 października 2021 o godzinie 12:00, przy ulicy Włodarzewskiej 69A w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania Zarządu w składzie:

dr n. med. Ewa Kaniowska – Prezes Zarządu;

dr Kinga Nicer – Wiceprezes Zarządu;

dr Krystyna Pawełczyk-Pala – Wiceprezes Zarządu.

oraz w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w składzie:

dr Monika Nunberg-Sawicka – Przewodnicząca;

dr Marzena Lorkowska- Precht;

dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka;

dr n. med. Olga Warszawik-Hendzel.

Zarząd Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych