„XXIV Kongres uważamy za otwarty” – wypowiedział ze sceny cały Zarząd SLDE

„XXIV Kongres uważamy za otwarty” – wypowiedział ze sceny cały Zarząd SLDE. Uroczyście kongres otworzyły: prezes dr n. med. Ewa Kaniowska, wiceprezes dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka, wiceprezes dr Kinga Nicer, wiceprezes dr Anna Pawełczyk-Pala i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Monika Sawicka. Po powitaniu gości i krótkich przemowach rozpoczęła się sesja „Toksyna botulinowa”. Frekwencja wspaniała. Dzisiejszy dzień, to także okazja, aby wszystkim paniom złożyć w imieniu Stowarzyszenia serdeczne życzenia w Dniu Kobiet.