Czy lekarz musi odebrać od pacjenta zgodę na wykonanie zdjęć do dokumentacji medycznej?

Czy lekarz musi odebrać od pacjenta zgodę na wykonanie zdjęć do dokumentacji medycznej?

Na powyższe pytanie poniżej odpowiada adw. Michał Gajda, pełnomocnik SLDE. Zapraszamy lekarzy na Sesję Prawną, będzie do Państwa dyspozycji aż ośmiu prawników. Szczegółowe informacje o całym, trzydniowym programie i sposobie zakupu wejściówek na XXIV Kongres SLDE znajdują się na dole tego posta.

„Prowadzenie przez lekarza dokumentacji medycznej jest jego ustawowym obowiązkiem. Skoro pacjent wyraża zgodę na wizytę i związane z tym przetwarzanie danych osobowych, tym samym godzi się na spełnienie przez lekarza wspomnianego wcześniej obowiązku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby elementem dokumentacji medycznej była również dokumentacja zdjęciowa. Tym samym jeżeli lekarz nie planuje wykorzystywania wykonanych zdjęć do innych celów, nie musi odbierać od pacjenta żadnych dodatkowych zgód. Dobrą praktyką jest poinformowanie pacjenta, że wykonywane przez lekarza zdjęcia będą wyłącznie dołączone do dokumentacji medycznej. Natomiast jeżeli lekarz chciałby wykorzystać zdjęcia pacjenta do innych celów, bezwzględnie musimy posiadać na to stosowne zgody”.

🟦 Program XXIV Kongresu SLDE:

🔹 Sala Główna: https://tiny.pl/dx9tk

🔹 Sesje Satelitarne: https://tiny.pl/dx9t4

🟥 Wejściówki do nabycia:

🔻 on-line: https://kongres.dermatologia-estetyczna.pl/sklep/

🔻 zakup biletu w kongresowej recepcji (8-10 marca)

🔻 tradycyjny przelew:

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych

nr konta: PKO Bank Polski SA 32 1020 1664 0000 3602 0629 7602

W tytule; Imię, Nazwisko, PWZ, dni uczestnictwa w kongresie, ewentualnie gala

Kontakt w sprawie Kongresu:

– 695 803 801, 605 332 776

kancelaria@antiaging.edu.pl