„Jeżeli mamy tylko reklamę gabinetu, to przepisy nowej ustawy jej nie dotyczą …”

„Jeżeli mamy tylko reklamę gabinetu, to przepisy nowej ustawy jej nie dotyczą. Podobnie, jeśli mamy np. reklamę gabinetu i usługi. Natomiast jeśli mamy do czynienia z reklamą gabinetu, usługi i jeszcze wymieniony jest tam wyrób medyczny wykorzystywany w zabiegu, wówczas wchodzimy w zakres ustawy o wyrobach medycznych” – mówi Jan Szulc, dyrektor Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych w bardzo ciekawym wywiadzie zamieszczonym w Rynku Estetycznym. Co można reklamować a co nie, to szalenie gorący temat nie tylko dla osób zajmujących się medycyną estetyczną ale dla prawie każdego lekarza. Polecamy na weekend  tę publikację.

https://tiny.pl/c25z2