Petycja Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych do Sejmu RP w sprawie zmiany zapisów ustawy o świadczeniu zdrowotnym

Zapraszamy do zapoznania się i podpisania petycji w sprawie doprecyzowania definicji świadczenia zdrowotnego, by nie było wątpliwości, że procedury medycyny estetycznej wykonywane od lat przez lekarzy i lekarzy dentystów stanowią świadczenie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 u.d.l.

Podpisz petycję online: petycja online