Petycja Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych do Sejmu RP w sprawie zmiany zapisów ustawy o świadczeniu zdrowotnym