Trzy przypadki reakcji niepożądanych po podaniu szczepionki mRNA

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

ważna wiadomość odnośnie trzech przypadków niepożądanych reakcji u pacjentów, którym podano szczepionkę mRNA SARS-CoV-2 Moderna, a u których wcześniej zastosowano wypełniacze tkanek miękkich. Dwa dni po szczepieniu wystąpił miejscowy obrzęk twarzy, a u jednego naczynioruchowy obrzęk wargi. Każdy z tych przypadków został rozwiązany po leczeniu steroidami i / lub lekami przeciwhistaminowymi. Nie odnotowano tego typu przypadków u pacjentów otrzymujących szczepionkę Pfizer COVID-19.

Jak podaje Dermatology Times z dn. 07.01.2021 , American Society for Dermatologic Surgery (ASDS) opracowało „Wytyczne dotyczące skutków ubocznych szczepionki SARS-CoV-2 mRNA u pacjentów z wypełniaczem skóry”. Niniejsze wytyczne zawierają dane z amerykańskiej Agencji ds.Żywności i Leków (FDA) na temat reakcji związanych ze szczepionką mRNA oraz przedstawiają informacje dla lekarzy i pacjentów w odniesieniu do występowania reakcji w oparciu o najnowsze dostępne dane.

Grupa zadaniowa ds. Wytycznych dotyczących wypełniaczy tkanek miękkich wkrótce opublikuje wielospecjalistyczne, oparte na dowodach wytyczne kliniczne dotyczące zapobiegania i leczenia zdarzeń niepożądanych spowodowanych przez wypełniacze tkanek miękkich. Kiedy zgłoszono reakcje na szczepionkę mRNA SARS-CoV-2 u pacjentów z wypełniaczem skórnym, członkowie grupy zadaniowej i kierownictwo ASDS dokonali przeglądu dostępnych danych, aby stworzyć wytyczne dotyczące szczepionek

Poniższe stwierdzenia stanowią wytyczne ASDS dotyczące działań niepożądanych szczepionek u pacjentów z wypełniaczami skórnymi:

  • Opóźnione zdarzenia zapalne w wypełniaczach tkankowych rzadko występują zarówno w przypadku wypełniaczy z kwasem hialuronowym, jak i bez kwasu hialuronowego.
  • Dowody sugerują, że reakcje te mogą być wywołane immunologicznie przez choroby wirusowe i bakteryjne, szczepienia, takie jak szczepionka przeciw grypie, oraz zabiegi dentystyczne.
  • Te rzadkie zdarzenia niepożądane mają charakter przejściowy i ustępują po leczeniu, takim jak doustne kortykosteroidy, hialuronidaza i często ustępują bez leczenia.
  • Biorąc pod uwagę dostępne obecnie dane, nie należy zniechęcać pacjentów leczonych już wypełniaczami skórnymi, ani wykluczać ich z przyjmowania jakichkolwiek szczepionek. Podobnie, pacjenci, którzy otrzymali szczepionki, nie powinni być wykluczani z otrzymywania wypełniaczy skórnych w przyszłości.
  • W szczególności, w odniesieniu do badania Moderna mRNA-1273, stwierdzono łącznie trzy reakcje prawdopodobnie związane z wypełniaczami tkankowymi, spośród 15184 osób, które otrzymały szczepionkę. Nie wiadomo, ilu uczestników badania było wcześniej leczonych wypełniaczami tkankowymi. U wspomnianych trzech osób wystąpił obrzęk twarzy lub warg . Żadne z nich nie zostało uznane za poważne zdarzenie niepożądane i wszystkie ustąpiły. Wypełniacz podano dwa tygodnie przed szczepieniem w jednym przypadku, sześć miesięcy wcześniej w drugim, a czas podania w trzecim był nieznany. W grupie placebo nie było porównywalnych zdarzeń zapalnych.
  • ASDS zachęca swoich członków do kontynuowania dotychczasowych praktyk w zakresie wypełniaczy skórnych, w tym do uzyskania odpowiedniej historii medycznej wszystkich pacjentów.
  • W opinii ASDS wypełniacze skórne powinny być podawane przez lekarzy posiadających odpowiednie uprawnienia, którzy są ekspertami zarówno w zakresie wstrzykiwania wypełniaczy skórnych, jak i postępowania w przypadku powikłań z nich wynikających.

Gdy dostępne będą nowe dane dotyczące bezpieczeństwa, ASDS będzie kontynuować ocenę i monitorowanie rozwoju i może w razie potrzeby aktualizować swoim członkom treści edukacyjne. ASDS zachęca swoich członków do monitorowania danych i literatury naukowej w miarę jej rozwoju.

Oprócz niniejszych wytycznych, członkowie Zespołu ds. Wypełniaczy tkanek miękkich planują również opublikowanie wielospecjalistycznych wytycznych klinicznych dotyczących zapobiegania i leczenia zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką SARS-CoV-2 mRNA spowodowanych przez wypełniacze tkanek miękkich.

„Bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze w praktyce dermatologicznej, a certyfikowani dermatolodzy poważnie traktują skutki uboczne” – powiedział prezes ASDS, Mathew Avram, MD, JD. „Chociaż nadal znajduje się na bardzo wczesnym etapie procesu szczepień, niniejsze wytyczne mają być pouczające i pomocne, gdy będziemy posuwać się naprzód podczas działań naprawczych po pandemii”.

SLDE będzie nadal monitorować wszelkie dalsze zgłaszane przypadki reakcji u osób z historią wypełniaczy tkankowych, które otrzymały szczepionkę COVID-19 w Polsce i na świecie.

Będziemy również Państwa informować o kolejnych doniesieniach naukowych i wytycznych odnośnie postępowania w tego rodzaju działaniach niepożądanych. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do nas ewentualnych powikłań, które można powiązać z obecnością wypełniaczy/stymulatorów tkankowych w organiźmie.

opracowała: dr Monika Nunberg-Sawicka

źródła:

https://www.dermatologytimes.com/view/guidance-issued-for-covid-19-vaccine-side-effects-in-dermal-filler-patients?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=01_13_21_DERM_JAN-20-DED0277_Viewpoints_SERM_eNL_INTL_Only&eKey=bWVkLmVzdC5zYXdpY2thQGdtYWlsLmNvbQ==

https://www.prweb.com/releases/asds_provides_guidance_regarding_sars_cov_2_mrna_vaccine_side_effects_in_dermal_filler_patients/prweb17636524.htm

https://www.asds.net/Portals/0/PDF/secure/ASDS-SARS-CoV-2-Vaccine-Guidance.pdf

http://bit.ly/ASDS-covid-19-vaccine-guidance